Regulamin konkursu

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ALLELUJA CZYLI HAPPY DAY”

28 - 29.07.2018 r., KIELECKIE CENTRUM KULTURY; AMFITEATR KADZIELNIA, KIELCE

REGULAMIN ELIMINACJI KONKURSU O „KRYSZTAŁOWĄ BARKĘ”, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 28.07.2018 r.

 1. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem J. E. Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego Ordynariusza Diecezji Kieleckiej. Organizatorami konkursu są: Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek, Prezydent Miasta Kielce - Wojciech Lubawski; Duszpasterstwo Ogólne Diecezji Kieleckiej. Współorganizatorem i Producentem konkursu jest Agencja Artystyczna Kuman Team Mateusz Kumański. Współpraca: Kieleckie Centrum Kultury. Partnerem konkursu jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie laureatów w kategoriach:

- Najlepsze wykonanie piosenki  religijnej
- Utwór własny (oryginalny tekst i muzyka) o tematyce chrześcijańskiej

 1. W konkursie mogą wziąć udział wokaliści lub zespoły muzyczne (w tym chóry) reprezentujący różne gatunki twórczości (w tym: hip-hop, rock chrześcijański, r’n’b, jazz, blues itp.)
 1. Nagrodami są statuetki: „Kryształowe Barki” za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii i nagrody finansowe (3 tys. PLN -  I miejsce,  2  tys. PLN – II miejsce, 1  tys. PLN – III miejsce). Nagrody finansowe zostaną pomniejszone o należny podatek wynikający z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury 28 lipca 2018 roku (bezpośrednio po przesłuchaniach zostaną ogłoszone wyniki konkursu), a laureaci obydwóch kategorii wystąpią następnego dnia (29 lipca w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach) w koncercie galowym z udziałem gwiazd m.in. Mesajah, TGD, Exodus15, TAU.
 1. W każdym z koncertów konkursowych wezmą udział wykonawcy zakwalifikowani na podstawie roboczych nagrań z utworem we własnym wykonaniu nadesłanym do biura Festiwalu w terminie do 05 czerwca 2018 roku. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu składu artystów, którzy wezmą udział w występie konkursowym, przedłożenia raidera -  wymogów technicznych, a także podania tytułu utworu, nazwiska autora słów, muzyki, aranżera oraz przesłania zdjęcia wykonawcy. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć do oceny w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05.06.2018 r.  na  adres:

Agencja Artystyczna Kuman Team
Okrzei 18/12
25- 525 Kielce
tel. 41 345 39 30; 881  956 888
lub na adres:  biuro@kumanteam.tv

 1. Lista wykonawców  zakwalifikowanych  do  udziału  w  obydwóch konkursach  ustalona zostanie w  terminie  do  15.06.2018 r.
 1. Każdy z wykonawców ma prawo do udziału w obydwóch konkursach.
 1. Każdy z biorących udział w konkursie ma prawo zgłoszenia tylko jednego utworu w jednym konkursie.
 1. Czas trwania każdego ze zgłoszonych utworów nie może przekraczać 4 min.
 1. Kolejność występów wykonawców będzie ustalona przez autora scenariusza i reżysera koncertu.
 2. Wykonawcy występują „na żywo”, bez możliwości użycia półplaybacku (wyjątek stanowią soliści i grupy wokalne nie korzystający z instrumentalistów, którzy mogą wykorzystać do występu podkład muzyczny).
 3. Na podstawie przesłanych, zgłoszonych do konkursu nagrań, jury (w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatorów, reżyser Festiwalu, kierownik muzyczny Festiwalu) zakwalifikuje do przesłuchań konkursowych 15 wykonawców w każdej z kategorii. Jednocześnie jury zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości wykonawców dopuszczonych do przesłuchań konkursowych w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub stworzenia nowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 4. Wszyscy zakwalifikowani wykonawcy przybywają na Festiwal na własny koszt. Organizatorzy zapewniają wykonawcom bezpłatny nocleg (28/29 i 29/30 lipca).
 5. Po przesłuchaniach konkursowych w dniu  28.07.18 r. wszyscy artyści zaproszeni zostaną do udziału w koncercie uwielbieniowym zorganizowanym przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, będącym zwieńczeniem dnia na Rynku w Kielcach.
 6. Wszyscy zaproszeni na przesłuchania konkursowe artyści są zaproszeni na widownię koncertu galowego w dniu 29.07.2018 r., a laureaci wystąpią także na scenie prezentując nagrodzone poprzedniego dnia utwory.
 7. Organizatorzy deklarują możliwość nieodpłatnych konsultacji artystycznych kierownictwa muzycznego Festiwalu z wykonawcami zakwalifikowanych do konkursu utworów. Czas, miejsce i forma konsultacji ustalane będą indywidualnie z zainteresowanymi wykonawcami.
 8. Udział w konkursie przez zakwalifikowanego Wykonawcę jest równoznaczny z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystanie wizerunku i artystycznego wykonania w ramach koncertów Festiwalu, a także na rozpowszechnianie utrwaleń wizerunku i wykonania utworów w telewizji, radiu, prasie i w Internecie bez prawa do wynagrodzenia.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia w dowolnym czasie decyzji o ew. wydaniu płyty CD i / lub DVD z koncertów Festiwalu zawierającej utrwalenia wizerunków i artystycznych wykonań jego uczestników. W takim wypadku Wykonawca nieodpłatnie przeniesie na Organizatorów  prawa umożliwiające wydanie płyt CD i/lub DVD.
 10. Z zastrzeżeniem pkt 13 zd. 2, uczestnicy biorą udział w koncertach Festiwalu na swój wyłączny koszt i ryzyko. W szczególności oznacza to, że w przypadku ich odwołania z powodu siły wyższej (klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, żałoby narodowej, aktu prawnego wydanego przez władze administracyjne uniemożliwiającego odbycie się konkursu) Organizatorzy nie zwracają żadnych kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem do udziału w Konkursie.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Organizatora w każdym czasie  bez podania przyczyn.

ORGANIZATORZYWojewoda Świętokrzyski
Agata Wojtyszek


Prezydent Kielc
Wojciech Lubawski


Duszpasterstwo Ogólne
Diecezji Kieleckiej

PATRONAT
HONOROWYJ.E. Ksiądz Biskup
Ordynariusz
Diecezji Kieleckiej

Jan Piotrowski

PARTNERZYFundacja
Dzieło Nowego Tysiąclecia

WSPÓŁORGANIZATOR
I PRODUCENTAgencja Artystyczna
Kuman Team

WSPÓŁPRACAKieleckie
Centrum
Kultury

MECENAS GŁÓWNY

PARTNERMECENASI
PATRONAT MEDIALNY